CESU - Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Forskning, undervisning, udvikling og rådgivning i 
prægraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse og 
postgraduat lægelig uddannelse.

CESU er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed ved Health, Aarhus Universitet. Centret består af en prægraduat og en postgraduat enhed rettet mod henholdsvis de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet og Videreuddannelsesregion Nord.