CESU - Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Forskning, undervisning, udvikling og rådgivning i 
prægraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse og 
postgraduat lægelig uddannelse.

CESU er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed ved Health, Aarhus Universitet. Centret består af en prægraduat og en postgraduat enhed rettet mod henholdsvis de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet og Videreuddannelsesregion Nord.
Nyheder fra CESU

Pulje til EDU IT-satsning

Skal du i gang med at designe eller redesigne et kursus med inddragelse af EDU IT til at understøtte de studerendes læring eller digitale kompetencer? Så kan du nu søge Healths pulje til understøttelse af EDU IT-satsningen.


Ansøgningsfristen er 1. december 2018

Kom i gang med video i undervisning

Kom godt i gang med at bruge video i undervisning. Kontakt Kasper Lauritzen på kalau@cesu.au.dk

Forskningsaffiliering

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) tilbyder alle med interesse i forskning i sundhedsvidenskabelige uddannelser at blive tilknyttet centret som forskningsaffilieret. Læs mere her og kontakt Liza Strandgaard, e-mail lis@cesu.au.dk, tlf. 20 33 47 77.