CESU - Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Forskning, undervisning, udvikling og rådgivning i 
prægraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse og 
postgraduat lægelig uddannelse.

CESU er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed ved Health, Aarhus Universitet. Centret består af en prægraduat og en postgraduat enhed rettet mod henholdsvis de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet og Videreuddannelsesregion Nord.
Nyheder fra CESU

Kom i gang med video i undervisning

Kom godt i gang med at bruge video i undervisning. Kontakt Kasper Lauritzen på kalau@cesu.au.dk

Forskningsaffiliering

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) tilbyder alle med interesse i forskning i sundhedsvidenskabelige uddannelser at blive tilknyttet centret som forskningsaffilieret. Læs mere her og kontakt Liza Strandgaard, e-mail lis@cesu.au.dk, tlf. 20 33 47 77.