CESU

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Om CESU

CESU er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed ved Health, Aarhus Universitet. Centret består af en prægraduat og en postgraduat enhed rettet mod henholdsvis de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet og Videreuddannelsesregion Nord.

Læs mere om Cesu
Forsknings- og udviklingsprojekterne på CESU skaber ny viden om samspillet mellem undervisning, uddannelsesmiljø og individuel faglig udvikling på de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Aktuelt arbejder vi i CESU med mere end 20 forsknings- og udviklingsprojekter inden for såvel prægraduat som postgraduat uddannelse. 

Udvikling

CESU leder og deltager i udviklingsprojekter for at sikre stadig udvikling og kvalitetssikring af uddannelse på Health. De væsentligste områder er kompetenceudvikling af underviserne og udvikling af uddannelserne på Health. Vi bistår uddannelsesledere, der udvikler nye eller reviderer eksisterende uddannelser og er en central samarbejdspartner i relation til Educational IT på alle niveauer.

Kurser

CESU sikrer ”Faculty Development” gennem målrettede pædagogiske uddannelsestilbud til underviserne på Health. Vi udvikler og afholder kurser for undervisere på alle karrieretrin. Se vores aktuelle kurser her.

Nyheder fra CESU

CESU får ny leder af det prægraduate område

Rådgiver Liza Strandgaard fra fakultetssekretariatet bliver ny leder af det prægraduate område i CESU. Hun tiltræder stillingen den 1. september 2016 og er konstitueret for et år.Vi søger postgraduate kliniske lektorer inden for følgende specialer:

  • Dermato-venerologi
  • Intern medicin: Geriatri
  • Intern medicin: Infektionsmedicin
  • Karkirurgi
  • Klinisk basisuddannelse i Region Midtjylland
  • Klinisk basisuddannelse i Region Nordjylland
  • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
  • Thoraxkirurgi
  • Urologi
  • Feedback og vejledning

Stillingerne er til besættelse pr. 1. januar 2017.

Ansøgningsfrist er den 9. september 2016.

Begge opslagene kan ses her.

______________

Den 7.-9. maj 2017 holdes den første danske fælles medicinske uddannelseskonference med fokus på både den præ- og postgraduate lægeuddannelse. Se invitationen og sæt allerede nu kryds i kalenderen.

______________ 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 21.09.2016