CESU - Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Forskning, undervisning, udvikling og rådgivning i 
prægraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse og 
postgraduat lægelig uddannelse.

CESU er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed ved Health, Aarhus Universitet. Centret består af en prægraduat og en postgraduat enhed rettet mod henholdsvis de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet og Videreuddannelsesregion Nord.
Nyheder fra CESU

Forskningsaffiliering

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) tilbyder alle med interesse i forskning i sundhedsvidenskabelige uddannelser at blive tilknyttet centret som forskningsaffilieret. Læs mere her og kontakt Liza Strandgaard, e-mail lis@cesu.au.dk, tlf. 20 33 47 77.