CESU - Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Forskning, undervisning, udvikling og rådgivning i 
prægraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse og 
postgraduat lægelig uddannelse.

CESU er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed ved Health, Aarhus Universitet. Centret består af en prægraduat og en postgraduat enhed rettet mod henholdsvis de sundhedsvidenskabelige uddannelser ved Aarhus Universitet og Videreuddannelsesregion Nord.
Nyheder fra CESU

Pulje til EDU IT-satsning

Skal du i gang med at designe eller redesigne et kursus med inddragelse af EDU IT til at understøtte de studerendes læring eller digitale kompetencer? Så skal du overveje at søge Healths pulje til understøttelse af EDU IT-satsningen i perioden 2018-2023.

Puljen opslås hvert år i 2018-2023. I 2018 er ansøgningsfristen 15. maj. Læs mere om puljen her.

Forskningsaffiliering

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) tilbyder alle med interesse i forskning i sundhedsvidenskabelige uddannelser at blive tilknyttet centret som forskningsaffilieret. Læs mere her og kontakt Liza Strandgaard, e-mail lis@cesu.au.dk, tlf. 20 33 47 77.

Pædagogisk konsulent ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser

Som vores nye pædagogiske konsulent får du den vigtige opgave at bidrage til denne udvikling, hvor den studerende er i centrum for en bred vifte af lærings- og undervisningsaktiviteter, der gennem pædagogiske overvejelser og understøttet af læringsteknologi engagerer og aktiverer de studerende, så de opnår relevante faglige og akademiske kompetencer. 

Ansøgning og kontakt 
Der forventes afholdt samtaler i uge 22. 

Du er velkommen til at kontakte leder af det prægraduate område, Liza Strandgaard på mobil 2033 4777 eller e-mail lis@cesu.au.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen. 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.05.2018 

se det fulde opslag:
http://www.au.dk/om/stillinger/teknisk-administrative-stillinger/stillinger/Vacancy/show/976310/6588/