Eksamen og prøver

Inden for området eksamen og prøver udgår der adskillige studier fra CESU som relaterer sig til validering. Eksempler inkluderer: et valideringsstudie af multiple-choice prøver på medicinstudiet med åben bog og netadgang, et valideringsstudie af underviseres evne til tidligt på medicinstudiet at identificere studerende som får studieproblemer og et generaliserbarhedsstudie af et instrument, der tester ekkokardiografi-færdigheder i klinisk træning.