Faculty development og kompetencevurdering i den kliniske postgraduate lægelige uddannelse

Inden for faculty development i den postgraduate lægeuddannelse arbejder vi med de kliniske underviseres kompetencer som vejledere og med kompetencevurdering i klinikken og i almen praksis. Projekterne gennemføres i samarbejde med postgraduate kliniske lektorer, uddannelseskoordinerende overlæger og praktiserende læger på flere hospitaler og praksis i videreuddannelsesregion Nord. Der arbejdes med projekter omkring kvaliteten af feedback i forbindelse med 360 graders feedback i den lægelige videreuddannelse, vejledningssamtaler i KBU, implementering af kompetencevurdering i almen praksis og med uddannelsesansvarlige overlægers lederkompetencer.