Klinisk kompetence og patient-centreret læring

Vi udforsker klinisk kompetence og patient-centreret læring i lægeuddannelsen og understøtter aktuelt fem delstudier, der spørger:

  1. Hvad og hvordan lærer studerende i et interprofessionalt ambulatorium? Og hvorfor mon det?
  2. Hvad og hvordan kan studerende lære i dyader sammenlignet med individuel oplæring i de kliniske praktikperioder? Og hvorfor - kan vi forklare eventuelle forskelle?
  3. Hvordan opfatter patienter, studerende og vejledere dyade træning i klinikken?
  4. Hvordan kan man 'internationalisere' den kliniske praktik og hvad er konsekvenserne?
  5. Hvordan kan man måle og forbedre kvaliteten af den kliniske praktik?

Delstudierne benytter sig af forskellige metoder fra fokuseret etnografi til kvasi-eksperimenter.

 

Link til rapport om dyadetræning på medicin