Kommunikation

Inden for kommunikation arbejder vi bl.a. med udvikling af et uddannelseskoncept i klinisk kommunikation, der forbedrer lægers kommunikative kompetencer og udvikler en uddannelseskultur, der fremmer og støtter kollegial feedback. Projektet gennemføres i samarbejde med udvalgte afdelinger på sygehusene i Region Midtjylland. Som en del af projektet undervises deltagerne i kommunikationsredskaber og kollegial feedback igennem praktiske øvelser, videosupervision, mv. Projektet har samtidig til formål gennem observationsstudier og interviews at undersøge, hvilken betydning kommunikationstræning har for de deltagende læger.