Optagelse og socialisering ind i videregående uddannelser

Under overskriften optagelse og socialisering ind i videregående uddannelser indgår forskningsprojekter som relaterer sig til vigtige aspekter i forhold til optagelsesprøver og selektion, som for eksempel validitet, gennemførlighed og acceptabilitet af optagelsesprocedurer som anvendes i sundhedsvidenskabelig uddannelse.

Det nyeste delprojekt er en evalueringsrapport omhandlende en pilottest af et nyt optagelsessamtale-format (multiple mini interview, MMI) som skal anvendes i kvote 2 optagelsen på medicin på Aarhus Universitet fra foråret 2016. Rapporten er publiceret her på CESU’s hjemmeside. Derudover indgår også studier af studerendes valg, fravalg og frafald i de først år på universitetet. 

Link til rapporten