Patientcentreret teambehandling

Et forsknings- og træningsprojekt om hvordan læger i onkologi og klinisk genetisk rådgivning håndterer patientsamtaler omkring risikovurdering. Mere specifikt undersøges patienters og pårørendes til tider mangelfulde forståelse af genetisk risiko og betydningen for overgange i patientforløb til videre onkologisk behandling. Selvom patienter synes at forstå odds ratioer bedre end andre betingede risici-mål (Watson et al., 1998) er der tendens til at patienter har vanskeligt ved at forstå genetisk risiko (Sivell et al., 2008).

Projektet anvender optagelse af patientsamtaler og udfyldning af korte spørgeskemaer om læring og betinget risici.