Ph.d.-uddannelsens betydning for lægers og sygeplejerskers professionsudøvelse

Flertallet af ph.d.ere med læge- og sygeplejerskefaglig baggrund ansættes på sygehusene, hvor forventningen er, at de udnytter deres ph.d.-kompetencer f.eks. i forbindelse med videreudvikling af forskningsbaseret patientbehandling. Den viden vi har om, hvordan ph.d.ernes kompetencer udfolder sig i den kliniske hverdag er imidlertid begrænset.

Dette studie skal derfor afdække både arbejdsgiveres og kollegers samt de hospitalsansatte ph.d.eres egne forventninger og konkrete erfaringer med, hvordan deres ph.d.-kompetencer bruges i deres daglige arbejde. Studiet skal også belyse, hvilke eventuelle barrierer og muligheder, der er for at bringe ph.d.-kompetencerne i spil.

Den primære undersøgelsesmetode er feltstudier og semi-strukturerede interviews med arbejdsgivere, kolleger og ph.d.’ere.

Læs artiklen ”The employers’ perspective on how PhD training affects the physicians’ performance in the clinic”.