Praktik og professioner

Projektet er et samarbejde mellem CESU, Sektion for Idræt og VIA University College og udforsker praktikperiodernes betydning for hhv. medicin-, idræts- og sygeplejerskestuderendes professionalisering. Projektet er resulteret i en artikel i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, en præsentation på Dansk Universitetspædagogisk Konference 2016 og en poster på AMEE 2016.

Forskningsgruppen arbejder stadig med at analysere deres rige data fra et korttidsetnografisk studie af praktik og færdighedstræning i idræts-, medicin- og sygeplejerskeuddannelserne. Resultaterne peger på forskelle i roller, rettigheder og pligter, der kan have grundlæggende betydning for de studerendes læring og professionelle udvikling.