Talentudviklingsmiljøer i prægraduate talentprogrammer og forskeruddannelser

Dette forskningsfelt inkluderer en række studier af talentudvikling og talentudviklingsmiljøer indenfor sundhedsfaglige uddannelser, herunder forskeruddannelsen.

Med inspiration fra forskning inden for talentudviklingsmiljøer i sportens verden undersøger vi hvordan uddannelsesprogrammer, der ønsker at understøtte og fremme talentudvikling, påvirker den lærendes udvikling, professionsudøvelse og karriere, og hvordan individuel udvikling og læring finder sted i et samspil med talentudviklingsmiljøet i de enkelte talentprogrammer.

Vores studier inkluderer indtil videre:

  1. Dream Team – et prægraduat kirurgisk talentudviklingsprojekt på medicinstudiet ved Aarhus Universitet
  2. Forskningsårets betydning som talentudvikling og karriereplatform for medicinstuderende. Se rapport
  3. Talentudviklingsmiljøet og socialisering ind i forskerverdenen på udvalgte hospitalsafdelinger