Transition mellem studie og lægeliv

I den postgraduate lægelige videreuddannelse arbejdes der med projekter omkring transition fra studie til lægeliv – herunder vurdering af gruppecoachings betydning for professionel identitetsdannelse og karrierevalg.