Underviseres pædagogiske kompetencer

Inden for dette forskningsfelt arbejder vi med studier af pædagogiske kompetencer blandt undervisere på sundhedsvidenskabelige uddannelser. Bl.a. gennemfører vi et omfattende projekt om Faculty Development blandt undervisere og vejledere på Health og i Region Midtjylland.

Projektet belyser hvilke pædagogiske kompetenceudviklingsaktiviteter underviserne har erfaringer med, og hvilke udviklingsaktiviteter der synes at være mest adækvate til at understøtte kontinuerlig udvikling af pædagogiske kompetencer blandt universitetsundervisere og vejledere inden for de sundhedsvidenskabelige uddannelser.

 

Link til rapporten