Communication 2 and 5

Deltagere: Undervisere og ph.d.-studerende der gerne vil undervise eller allerede underviser i Kollegial Supervision på Professionsspor 2 og 5 ved Kandidatuddannelsen i Medicin, Aarhus Universitet.

Kursusbeskrivelse: Kollegial supervision anvendes på Kandidatuddannelsen i Medicin til at understøtte udviklingen af kommunikative kompetencer med særligt fokus på "patientcentreret kommunikation". Det forventes, at undervisere, der enten allerede er i gang med at undervise i kommunikation og/eller gerne vil i gang med at undervise i kollegial supervision, følger dette 3-dages kursus. Gennem kursusforløbet bliver kursisterne præsenteret for metoder til at facilitere og planlægge kollegial supervision for medicinstuderende på Professionsspor 2 og 5. Den kollegiale supervision for de medicinstuderende tager udgangspunkt i de studerendes egne medbragte cases om kommunikationstemaer.

Metoder: På kurset tages der bl.a. udgangspunkt i patientcentreret kommunikation, sygdomsmodeller, læringsforløb, og "den refleksive tilgang til supervision".

Forberedelse: Der vil blive lagt vægt på, at underviserne selv medbringer cases, deltager i praktiske øvelser relateret til kollegial supervision, samt reflekterer over egen rolle som facilitator.

Udbytte: Efter kurset forventes det, at underviseren er i stand til at planlægge og gennemføre 3 supervisionsgange á 4 timers varighed med 12-16 medicinstuderende på kandidatniveau.

For mere information om undervisning i kollegial supervision - kontakt venligst kursusansvarlig Yoon Frederiksen (yoonf@psy.au.dk).

Der udstedes kursusbevis til de deltagere, der har fuldført/gennemført hele kurset, samt dokumentation for det antal timer, underviseren har gennemført

Sprog: Kurset bliver afholdt på dansk

ECTS: På baggrund af 3 hele undervisningsdage, 2 x 12 timers afholdelse af supervisionsforløb for medicinstuderende (inkl. 24 timers forberedelse), og 4 timers evalueringsworkshop i slutningen af semestret, giver kurset 4 ECTS. Det er vigtigt, at kursisten kan dokumentere, at kurset indeholder disse undervisningselementer, når der ansøges om godkendelse og ECTS.

Varighed: 3 dage

Antal deltagere: 20

Tidspunkt: Næste kursus forventes afholdt i december 2018.