Edu-IT workshop: Data Security ISO 27001

Deltagere: Medarbejdere på AU Health

Formål: Informationssikkerhed handler om de samlede tiltag, forhold, regler og handlinger, som er implementeret og anvendt til at sikre informationer i forhold til fortrolighed, integritet og tilgængelighed. I arbejdet indgår blandt andet organisering af sikkerheden, påvirkning af adfærd, arbejdsgange for håndtering af informationer, styring af leverandører og tekniske sikkerhedsløsninger set i forhold til en risikovurdering. Vi skal i denne workshop diskutere EU datasikkerhedsforordning ISO27001, som indeholder krav til, hvorledes et informationssikkerhedsledelsessystem skal implementeres og vedligeholdes på Aarhus Universitet.

Indhold:

  • Hvordan oplever vi ISO 27001?
  • Hvor ser vi udfordringer?
  • Hvad kunne vi have brug for?
  • Hvilke regler skal vi holde øje med?
  • Eksempler og ideudveksling

Forberedelse: https://padlet.com/Mads/ISO27001

Sprog: Kurset holdes på engelsk, hvis der er deltagere, der ønsker det. Ellers på dansk.

Antal deltagere: 12

Varighed: 3 timer

Tidspunkt: Fredag, den 13. april 2018 kl. 13:00 - 16:00.

Tilmelding her senest 2. april 2018.