Edu-IT workshop: Explain Everything

Deltagere: Undervisere ved AU Health.

Formål: Explain Everything er et brugervenligt og intuitiv interaktivt whiteboardværktøj der giver mulighed for at kommentere, animere, fortælle, importere og optage. Det giver mulighed for at lave aktiverende undervisning og deling af viden. På denne workshop skal vi lære at kende og bruge værktøjet, samt dele ideer til anvendelse af systemet.

Indhold:

  • Pædagogisk brug af Explain Everything
  • Praktisk anvendelse
  • Eksempel og idé udveksling

Forberedelse: Der vil blive udlånt en iPad til kurset, hvor applikationen Explain Everything vil være tilgængelig.

Spørgsmål:

  • Hvordan kunne du lave en ”out of class” aktivitet med brug af Explain Everything?
  • Hvordan kunne du lave en ”in-class” aktivitet med brug af Explain Everything?

Antal deltagere pr. workshop: 6-12

Varighed: 3 1/2 time

Tidspunkt: Efterår 2018