Evaluerings- og udviklingsworkshop for kommunikationsundervisere

Deltagere: Undervisere og ph.d.-studerende der underviser på Professionsspor 1-6 ved Kandidatuddannelsen i Medicin, Aarhus Universitet.

Indhold: På dagen vil vi dels evaluere på kurserne – dels drøfte jeres oplevelser som undervisere. I vil få input til at reflektere over og arbejde med jeres egen rolle som undervisere.

Det er en super dag, hvor man møder undervisergruppen på tværs af semestrene - og deler erfaringer.

Workshoppen afholdes hvert semester og anses for at være en del af ”forberedelsen” som underviser (og er derfor uden løn).

Varighed: 4 hours

Antal deltagere: 25

Tidspunkt: 15. december 2017 kl. 8.00 - 12.00 (+frokost kl. 12-12.30).

Sted: Mødelokale 1.1 i Konferencecentret, Fredrik Nielsens Vej 2-4 (ved Stakladen).

Tilmelding her senest den 1. december.