Introduction to Teaching and Learning (InTeL)

Deltagere: Alle undervisere ved AU Health, herunder ph.d.-studerende, postdocs, adjunkt, lektorer, professorer og klinikerer involveret i undervisningen.

 Formål: Ved afslutningen af ​​modulet vil du kunne:

  • Identificere elementer i din egen undervisning som kan udvikles for at forbedre indlæringen hos de studerende
  • Anvende et pædagogisk princip eller værktøj til det identificerede element
  • Argumentere kort, hvordan det valgte princip eller værktøj forventes at forbedre indlæringen hos de studerende

Indhold: Introduction to Teaching and Learning (InTeL) er et nyt basismodul i universitetspædagogik for undervisere på alle niveauer, inden for alle fagområder og med forskellige former for undervisning. Modulet introducerer bredt til undervisning og læring, herunder centrale begreber og metoder til at skabe kvalitet i undervisningen såsom alignment, aktiv læring, læringsmål, educational it, eksamen og evaluering. Endvidere giver modulet mulighed for at dykke ned i temaer om forelæsning, holdundervisning, laboratorieundervisning og klinisk undervisning med tips og tricks til, hvordan man kan udvikle sin undervisning.

Ved gennemførelse af modulet har kursisten udviklet en konkret undervisningsplan for egen undervisning, som kan anvendes til at forbedre egen praksis. Der gives feedback på undervisningsplanen såvel som de øvrige aktiviteter. Ved tilfredsstillende gennemførelse af modulet udstedes et diplom og en e-booklet med kursets indhold.

Sprog: Kurset afholdes på engelsk

Varighed: Modulet er tilrettelagt som fleksibel, online undervisning estimeret til syv timers varighed fordelt over én uge bestående af en blanding af tekst, video og aktiviteter. Modulet bliver afholdt to gange om året og foregår som udgangspunkt på engelsk. Der vil dog være deadlines i løbet af ugen. Det er således muligt at følge modulet uafhængigt af sted og tidszone, hvis blot kursisten har en velfungerende internetforbindelse og adgang til AU Blackboard.

Antal deltagere: 12-30.

Tidspunkt:

2018:

Den 17. til 24. august 2018. Tilmelding her senest den 13. august 2018

2019:

Den 10. til 18 januar 2019. Tilmelding er senest den 7. januar 2019  

Sted: Kurset er et online kursus på AU Blackboard.