PUF-seminar 2011

Materiale fra PUF-seminar 2011 på Hotel Opus Horsens

Programmet til PUF-seminaret den 10.-11. maj 2011. Læs her...
STeLi and Train the Trainer ved Ian Curran. Læs her....
Forskning i færdighedstræning og simulation v. Doris Østergaard. Læs her...
De 7 lægeroller, oplæg v. Bente Malling. Læs her...
"De 7 lægeroller i et moderne og etisk perspektiv" v. professor Svend Andersen. Læs her...

Diverse oplæg fra de tre regioner:
Forskning i DIMS. Læs her...
Færdighedstræning i Syddanmark. Læs her...
Færdighedstræning i Region Nord. Læs her...
KBU lægers første erfaringer med den fælles akutmodtagelse som uddannelsessted. Læs her...
Simulations- og færdighedstræning i pædiatri. Region Øst. Læs her...
Simulation i gynækologi og obstetrik, Øst. Læs her....
Kirurgisk færdighedstræning/simulation i Region Øst. Læs her...
Færdigheds- og simulationstræning i urologi, Øst. Læs her...
Forskning og udviklingsprogrammer, pædagogiske initiativer. Øst. Læs her...
Supervision og læring, Nord. Læs her...
Acceleret uddannelsesforløb i specialet anæstesiologi, Nord. Læs her...

Oplæg vedr. arbejdsgrupperne under Sundhedsstyrelsen: "Status og perspektivering af speciallægeuddannelsen".:
Evaluering og kompetencemåling. Læs her...
Mål og opbygning. Læs her...
Den teoretiske uddannelse, forskningstræning og brug af færdighedslaboratorier. Læs her...
Gennemførsel i den kliniske enhed. Læs her...