Evaluering af PKL-ordningen i Region Nord i 2010

Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i region Nord – i daglig tale PKL-ordningen – er i perioden maj til november 2010 blevet evalueret. Evalueringens formål er at belyse ordningen, dens forudsætninger, dens effekt og dens udfordringer. Det har samtidig været ønsket at få et grundlag at udstikke fremtidige visioner for ordningen på. 

Der har i evalueringsdesignet været fokus på en perspektivering af uddannelsesansvarlige overlægers, tutorlægers og postgraduate lektorer perspektiver på ordningen.

  • Spørgeskema - hent her
  • Rapport - hent her.