Funktionsbeskrivelser

Den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) i den lægelige videreuddannelse består i dag af et professorat / lektorat i postgraduat medicinsk pædagogik ved Aarhus Universitet (AU) og et korps af ca. 50 postgraduate kliniske lektorer (PKL).

Udover de specialespecifikke PKL’er, varetages tværgående opgaver af PKL’er for Klinisk Basisuddannelse og Klinik Akut, samt PKL’er for specifikke udviklingsopgaver. For hver af disse er udformet nedenstående funktionsbeskrivelser.