Værktøjer og ressourcer

På denne side finder du værktøjer og ressourcer udviklet eller anvendt af CESU i forbindelse med vores forsknings- og udviklingsprojekter. Du er velkommen til at benytte værktøjerne og ressourcerne i din undervisning, hvor vi håber de kan være til hjælp. 

Inspirationskatalog til redesign af kurser på Health

Dette inspirationskatalog rummer en variation af pædagogiske praksisser, værktøjer og studieaktiviteter. Kataloget er tænkt som et startskud – og ikke en udtømmende facitliste – til undervisere og kursusledere på Health, der er i gang med at designe og redesigne kurser.

Læs eller download kataloget her

Feedbackguide

Feedbackguide er lavet til læger der underviser medicinstuderende i klinikophold, men alle er naturligvis velkomne!

I Feedbackguiden kan du se videoer, læse korte tekster eller få referencer til mere litteratur om feedback.

Læs mere her

Lægers uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Lægers uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

- Hvad, hvorfor og hvordan 

Læs mere her

Udlån af clickere

Clickere er et “audience response system” som gør det muligt for studerende at komme med feedback til undervisningen, svare på og stemme om spørgsmål, som underviseren stiller.

Clickeren er en lille, trådløs sender som giver hver enkelt studerende mulighed for at vælge - og anonymt tilkendegive - sit eget svar ved at trykke på clickerens nummerede knapper.

Svarene sendes til en modtager på underviserens computer, hvor et lille program indsamler og organiserer de studerendes tilbagemeldinger.

Hvis du vil reservere clickere:

Send en mail til cesu@cesu.a.dk.   
Anfør i mailen hvor mange clickere, du ønsker at låne og hvornår.