Værktøjer og ressourcer

På denne side finder du værktøjer og ressourcer udviklet eller anvendt af CESU i forbindelse med vores forsknings- og udviklingsprojekter. Du er velkommen til at benytte værktøjerne og ressourcerne i din undervisning, hvor vi håber de kan være til hjælp. 

Inspirationskatalog til redesign af kurser på Health

Dette inspirationskatalog rummer en variation af pædagogiske praksisser, værktøjer og studieaktiviteter. Kataloget er tænkt som et startskud – og ikke en udtømmende facitliste – til undervisere og kursusledere på Health, der er i gang med at designe og redesigne kurser.

Læs eller download kataloget her

Blackboard

Blackboard er AU’s fælles e-læringsplatform, som bruges til læringsmateriale, aktiviteter og kommunikation mellem underviser og studerende out-of-class.

Læs mere her

Videoproduktion

CESU har udviklet et online-kursus i videoproduktion til undervisere, der ønsker at komme i gang med at anvende video i deres undervisning.

Videoer kan både være optagelser, hvor du selv er med som underviser, eller det kan være optagelser, hvor du speaker til f.eks. tegninger, animationer eller billeder.

Læs mere her

Feedbackguide

Feedbackguide er lavet til læger der underviser medicinstuderende i klinikophold, men alle er naturligvis velkomne!

I Feedbackguiden kan du se videoer, læse korte tekster eller få referencer til mere litteratur om feedback.

Læs mere her

Lægers uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Lægers uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

- Hvad, hvorfor og hvordan 

Læs mere her

Mentimeter – Student Response System

Mentimeter er et Student Response System (SRS), som du kan bruge til at stille spørgsmål til de studerende i din undervisning. Via mobil, tablet eller computer fås de studerendes svar øjeblikkelig og kan ved hjælp af overskuelig grafik deles med de studerende og bruges til at skabe dialog eller teste forståelse. 

Læs mere her.

Udlån af clickere

Clickere er et “audience response system” som gør det muligt for studerende at komme med feedback til undervisningen, svare på og stemme om spørgsmål, som underviseren stiller.

Clickeren er en lille, trådløs sender som giver hver enkelt studerende mulighed for at vælge - og anonymt tilkendegive - sit eget svar ved at trykke på clickerens nummerede knapper.

Svarene sendes til en modtager på underviserens computer, hvor et lille program indsamler og organiserer de studerendes tilbagemeldinger.

Hvis du vil reservere clickere:

Send en mail til cesu@cesu.a.dk.   
Anfør i mailen hvor mange clickere, du ønsker at låne og hvornår. 

Undervisningsudvikling med blended learning

For at kvalificere udviklingen af blended learning er der på CESU udviklet en model til udvikling og planlægning af undervisningsforløb, hvor aktiviteter foregår både i og mellem de fysiske møder med de studerende.

Læs mere her

Fjernundervisning med Adobe Connect

Adobe Connect er et konferencesystem med dokumentdeling, whiteboardfunktion og meget mere. Systemet fungerer typisk bedst i undervisningssammenhæng eller til møder. Det er gratis at benytte Adobe Connect på AU som en del af aftalen med DEIC. Adobe Connect kan kun benyttes fra en computer, og du skal ikke booke lokalet i Outlook.

Sådan benytter du Adobe Connect:

For at starte et møde via Adobe Connect kobler man sig på c.deic.dk - og her vælger man Aarhus Universitet på listen og efterfølgende "Confirm selection and login".

Du bliver herefter overført til mit.au.dk, hvor du skal indtaste dit brugernavn og password.

Første gang du bruger Adobe Connect accepterer du via "Yes, I Accept"-knappeHerefter får du tilsendt en mail med link til dit møderum.

Hvis du ønsker at invitere eksterne personer (folk udenfor AU) til at deltage i dit møde, kan du give dem adgang via link ved at vælge "Anyone who has the URL for the meeting can enter the room"​.