Lægers uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
- hvad, hvorfor og hvordan

Hvad er et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb

Et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb er et uddannelsesforløb for en læge, som ikke inden for det planlagte forløb er i stand til at opnå de kompetencer, som uddannelsesprogrammet angiver.

På web-siden her formidles forskningsprojektet ‘Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i lægers uddannelse i Videreuddannelsesregion Nord’. Web-versionen er en forkortet udgave af projektets mange resultater og anbefalinger - og det anbefales naturligvis, at du fortsætter læsningen med den egentlige rapport.

Rapporten kan læses af alle med interesse for lægelig uddannelse og kan bruges som inspiration til fx temadage på uddannelsessteder eller undervisning af vejledere.