Anbefalinger

1. Tidlig identifikation

2. Inddragelse af professionelle

3. Tidlig vurdering og feedback

4. Træning af den profesionelle rolle

5. Åbenhed om normer og værdier

6. Match mellem kulturer

7. Rollemodellers betydning

8 Formaliserede kollegiale netværk

9 Afliv myten om den fejlfri læge