Lær om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb (cases)

Her er tre cases og arbejdsspørgmål, som du kan bruge til inspiration og oplæg i forbindelse med undervisning og dialog i afdelingen eller på kurser.

Drøft casene parvist eller i mindre grupper og del dine erfaringer og vurderinger med dine kolleger.Manglende forventningsafstemning

 • Hvad handler casen om?
 • Hvor i dette forløb går det galt første gang?
 • Hvordan kunne det have været forebygget?
 • Hvem skulle have været involveret?
 • Vil en tidlig identifikation af fokuspunkter og udviklingsområder samt en tidlig kompetencevurdering kunne forebygge dette forløb?
 • Hvad skal der ske fremadrettet?
 • Har du selv erfaringer, der minder om denne case?

Se fx

Læs tekstversion af casenForskning eller ej

 • Hvad handler casen om?
 • Hvor i dette forløb går det galt første gang?
 • Hvordan kunne det have været forebygget?
 • Hvem skulle have været involveret?
 • Har du selv erfaringer, der minder om denne case?
 • Hvordan vil en åben dialog om afdelingens gældende normer og værdier kunne give et bedre match af læge og afdelingskultur?
 • Hvilke erfaringer har du selv haft med divergerende normer og værdier?

Se fx

Læs tekstversion af casenPresset arbejdsmiljø

 • Hvad handler casen om?
 • Hvor i dette forløb går det galt første gang?
 • Hvordan kunne det have været forebygget?
 • Hvem skulle have været involveret?
 • Vil et formaliseret kollegialt netværk kunne hjælpe denne uddannelseslæge?
 • Hvilken rollemodel er du selv?
 • Hvad skal der ske fremadrettet?

Se fx

Læs tekstversion af casen