CESU Forskning, undervisning, udvikling og rådgivning
i prægraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse og
postgraduat lægelig uddannelse.