Særligt om corona

Besøg denne underside for at læse mere om CESU's tilbud og tiltag ifm. corona. Her finder du bl.a. vejledninger, workshops, info om hybrid- og fjernundervisning mv.

Du kan også booke Zoom-workshop og 1:1 pædagogisk konsultation. Den pædagogiske konsultation er et tilbud om personlig målrettet pædagogisk konsultation, hvor du kan drøfte dine overvejelser om tilpasning af undervisningen som følge af omlægning til en anden eksamensform.

Centre for Educational Development (tidl. CESU - Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser)

Pr. 1. oktober blev CESU en del af Aarhus Universitets nye fælles universitetspædagogiske center Centre for Educational Development (CED). CED er en sammenlægning af Aarhus Universitets fire tidligere pædagogiske centre CUDiM, CUL, CESU og STLL samt EDU-IT-enheden. 

CED skal sikre pædagogisk og didaktisk understøttelse og sparring til underviserne i fagmiljøerne på hele Aarhus Universitet. Vi skal støtte undervisernes kompetenceudvikling, informere og støtte fagmiljøernes arbejde med at udvikle uddannelsernes curriculum og levere universitetspædagogisk rådgivning og støtte på forskellige ledelsesniveauer. Vi skal desuden bidrage til innovation og sikre forskningsbaseret viden på højeste internationale niveau inden for centrets virke.  

Efteråret 2021 flytter vi ind i vores nye hus på Trøjborgvej. Hermed er CED en af Nordens største universitetspædagogiske enheder.