Video i din undervisning - kom godt i gang

Deltagere: Kursusledere og undervisere ved AU Health

Formål: Kurset hjælper dig godt i gang med selv at lave gode videofilm til din undervisning.

Indhold: Undervisningsvideoen er et godt medie til f.eks. at introducere et emne, skabe overblik eller forklare kernebegreber. Undervisningsvideoen bruges derfor ofte i forbindelse med de lavere taksonomiske niveauer, hvor den studerende arbejder med at huske og forstå stoffet for at danne grundlag for den dybere anvendelse, refleksion og diskussion på et højere taksonomisk niveau. Derfor er undervisningsvideoen hyppigt anvendt i forbindelse med flipped classroom, hvor den som en multimodal udtryksform både gennem billede, lyd og tekst kan understøtte det første møde med (en del af) et fagområde out-of-class.

Videoer kan både være optagelser, hvor du selv er med som underviser, eller det kan være optagelser, hvor du speaker til f.eks. tegninger, animationer eller billeder.

Videoer kan både optages med f.eks. videokamera eller telefon, det kan være skærmoptagelser eller det kan være sessioner lavet i formidlingsværktøjer (som f.eks. PowerPoint), som efterfølgende er eksporteret som video.

Kurset indeholder en række tips og tricks, der kan hjælpe dig godt i gang med selv at lave gode videofilm til din undervisning. Her finder du gode råd til, hvordan du

  • vælger dit materiale, både i forhold til indhold og værktøjer
  • skriver manuskript
  • speaker
  • optager
  • redigerer og
  • publicerer dine film

For at lave en god undervisningsvideo er det vigtigt at planlægge den nøje. Kom godt i gang ved at gennemgå dette online-kursus.

Sprog: Kurset er på dansk.

Varighed: 2-4 timer. Kurset er self-paced, udelukkende online og kan dermed anvendes just-in-time. Kurset er samtidig modulopbygget, så man kan tage et modul af gangen.

Tilmelding: Klik på linket nedenfor og derefter knappen Enrol. Bemærk at du skal være logget ind i Blackboard for at kunne tilmelde dig.

> Log på Blackboard: bb.au.dk

> Klik på kursus-linket

> Klik Enrol