Særligt om corona

Besøg denne underside for at læse mere om CESU's tilbud og tiltag ifm. lukningen. Her finder du bl.a. vejledninger, tilmelding til workshops, info om fjernundervisning mv.

Du kan også booke Zoom-workshop og 1:1 pædagogisk konsultation. Den pædagogiske konsultation er et tilbud om personlig målrettet pædagogisk konsultation, hvor du kan drøfte dine overvejelser om tilpasning af undervisningen som følge af den fysiske nedlukning af universitet og/eller som følge af omlægning til en anden eksamensform.


Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, CESU

Vi er et pædagogisk forsknings- og udviklingscenter på fakultetet Health på Aarhus Universitet. Vi forsker, underviser, udvikler og rådgiver i prægraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse og postgraduat lægelig uddannelse.

Seneste udgivelser fra CESU

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel