Abdomen hopper på Educational IT-bølgen

Undervisningsteamet fra kurset abdomen – 2. semester på kandidatuddannelsen i medicin

Ide og behov

 • En ide om at testmiljøer og undervisningsvideoer kan integreres i undervisningen for at skabe fleksibilitet, selvstændighed og aktiverende undervisning for de studerende, og dermed øge selvreguleret læring.  
 • De studerende ønsker mere studenteraktiverende og involverende undervisning.
 • Grundet de studerendes ønske om mere studenteraktiverende undervisning og et øget pres på auditorierne ved Skejby, kan kursusdesignet med fordel tænke i nye undervisningsformer og tage afstand til masseforelæsninger.
 • Afsøge potentialer i at understøtte læring og skabe et studenteraktiverende miljø med en mere systematisk og målrettet brug af Educational IT.

Løsning

 • Et tæt samarbejde og dialog mellem CESU’s konsulenter og den kursusansvarlige for abdomen, hvor forventningsafstemning og muligheder blev diskuteret.  
 • Der blev skabt et digitalt ressourcerum i Blackboard med relevante informationer og inspiration om e-læring, tutorials, guides, cases, online kurser, relevant litteratur og hjemmesider til at understøtte deres arbejde med at omlægge deres undervisning til at indeholde mere flipped classroom og blended learning.  
 • Der bliver afholdt tre Educational IT-inspirationsworkshops for underviserteamet med CESU omhandlende flipped classroom, blended learning, produktion og redigering af undervisningsvideoer samt anvendelsen af test.      

Take home messages

 • Der blev skabt et fremsynet refleksionsrum for undervisere til at diskutere pædagogik og undervisning, og en fælles handlingsplan blev drøftet.
 • Underviserteamet fik inspiration og indsigt i hvad Educational IT kan bestå af, og hvordan det kan inddrages til at understøtte undervisernes konkrete undervisning og skabe et blended learning-forløb.
 • Som opfølgning på workshops er der iværksat et pilotprojekt om løbende evaluering, feedback og udprøvningsformer, hvor test skal stilles til rådighed for de studerende på Blackboard.
 • Et spinoff af denne proces er udviklingen af følgende arbejdsredskab for medicinstuderende: https://medmcq.au.dk/

Evaluering

 • Udsagn fra én af kursisterne: ”Det har været en spændende proces, hvor vi bevægede os ud i ukendt territorie. Forløbet har dog lært os, at det er muligt at løfte opgaven med at transformere den kendte forelæsningsform til en Edu-IT-baseret undervisningsform.”