Ambulant fokus som pædagogisk tilgang – Fordybelse for studerende i klinisk undervisning

Jesper Stentoft - Inflammation, Medicin

Ide og behov

  • I en tid hvor klinikundervisningen er under forandring er der behov for at se på undervisningen med nye briller.
  • Der er behov for en model der understøtter og udvikler den kliniske undervisning i en tid hvor klinikundervisningen påvirkes af store studenterantal, krav om høj klinisk produktivitet og større tyngde i ambulant drift.
  • Der er et ønske om at kvaliteten af undervisningen højnes på de enkelte hospitalsafdelinger med tanke på hvordan studenterne organisatorisk og pædagogisk kan inddrages mere i blandt andet ambulatorierne.    

Løsning

  • Ambulant fokus er en ny pædagogisk tilgang der leverer opskriften på hvordan undervisningsegnede situationer kan fastholdes til fordel for både hospitalsafdelingernes planlægning af undervisningen og for de studerendes udbytte.
  • Besøgsrunde på AUH og regionshospitalerne, hvor kursusleder Jesper Stentoft introducerede til Ambulant fokus efterfulgt af workshops for de kliniske undervisere (lektorer og professorer).
  • Afdelingerne brugte workshoppen til at udvikle en brugbar model for, hvordan studenterne organisatorisk og pædagogisk kan inddrages mere i blandt andet ambulatorierne.
  • Der planlægges en opfølgning på Ambulant fokus i efteråret 2018 til en seance i Aarhus for alle kliniske undervisere på tværs af hospitaler med præsentation af konkrete eksempler fra afdelinger, der har haft gavn af ideerne i Ambulant fokus.    

Take home messages

  • Ambulant fokus sikrer at de studerende oplever at gå fra flimren til fordybelse i undervisningen.
  • Hospitalsafdelingerne får bedre mulighed for at planlægge undervisningsforløbene gennem fokus på egnede cases, udnyttelse af oppegående patienter og inddragelse af tværsektorielle snitflader.     

Læs mere om ambulant fokus

Kom selv i gang

Jesper Stentoft om Ambulant Fokus

Klik på fuld skærm for at vælge kapitler i præsentationen.

Mere information

Hør og se Jesper Stentofts præsentation af ambulant fokus

Klik på fuld skærm for at vælge kapitler i præsentationen.