Brug af test i forhold til de studerendes taxonomiske niveau før, under og efter undervisningen

Christa Haldrup, Kollokvie, Medicin

Ide og behov

  • I forbindelse med kollokvieundervisning var det et behov at kunne sikre, at de studerende før kollokviet gennem forberedelsen havde fået den nødvendige grundlæggende viden om emnet, således at tiden på kollokviet kunne udnyttes til aktiviteter på et højere taksonomisk niveau.
  • Det var et ønske, at de studerende efter undervisningen havde mulighed for at reflektere over stoffet, repetere så meget som den enkelte ønskede og selvteste forståelse på et højere taksonomisk niveau.
  • Det var også et ønske in class på kollokviet at arbejde med spørgsmål i grupper, videndele gruppearbejdet de studerendes imellem og give underviseren indblik i de studerendes viden og forståelse.

Løsning

Underviseren udarbejdede en pretest i Blackboard, som de studerende skulle tage out of class før kollokviet. Spørgsmålene var grundlæggende og på et lavere taxonomisk niveau. Feedback til studerende indeholdt oplysninger om, hvor der kunne findes svar.

Endvidere lavede underviseren en posttest i Blackboard med komplicerede spørgsmål beregnet for refleksion. Feedbacken var uddybende, og der blev knyttet specifik feedback til de fleste svarmuligheder, også de forkerte, med henvisninger til yderligere forklaring.

In class blev i grupper arbejdet med forskellige spørgsmål. Disse blev delt mellem de studerende på en Padlet indlejret i Blackboard. Underviseren kunne nemt fange misforståelser.

Take home messages

  • Testspørgsmål kan udformes, så de matcher forskellige taxonomiske niveauer for at understøtte den aktuelle del af læringsprocessen.
  • Pretest kan med fordel bruges som en del af forberedelsen, mens posttest kan bruges til at understøtte refleksion og repetition.
  • Testfeedback kan udformes specifikt til de enkelte svarmuligheder og med henvisninger til yderlig information.
  • Test kan give både undervisere og studerende indblik i den enkelte studerendes viden og udfordringer.