Brugen af animationsvideoer til out-of-class aktiviteter med brug af Explain Everything

Annett Dalbøge, Fysioterapeutuddannelsen

Ide og behov

  • Tidligere brugte underviserne megen tid på at beskrive og forklare basale fysiologiske begreber in-class. Derfor bar forelæsningerne præg af et lavt taksonomisk niveau, og der var et behov for, at det faglige stof blev gennemgået inden forelæsningen.
  • Der var et stigende ønske om at udarbejde teknologiunderstøttet out-of-class aktiviteter, så de studerende opnåede bedre forudsætning for forberedelse og læring.
  • Der skulle skabes et højere taksonomisk niveau in-class til anvendelse, diskussion og refleksion.

Løsning

  • Animationsvideoer i Explain Everything blev valgt som værktøj til teknologiunderstøttende out-of-class aktiviteter.
  • Underviser lavede korte animationsvideoer til beskrivelse af centrale fysiologiske begreber på et overordnet niveau.

Take home messages

  • Studerende kan benytte sig af videoer til at få et overblik over pensum og kernebegreber til forberedelsen før forelæsning og til follow-up i eksamensperioden.
  • Flipped classroom fokuserer på, at læring på lavere taksonomiske niveauer foregår før forelæsningerne, så disse kan udnyttes på højere taksonomiske niveauer til anvendelse, refleksion og diskussion.
  • Explain Everything er et brugervenligt og intuitiv interaktivt whiteboardværktøj der giver mulighed for at kommentere, animere, fortælle, importere og optage.

Kom selv i gang

Eksempel på en animationsvideo med Explain Everything