Brugen af screencast-video/skærmoptagelse til studerendes forberedelse (Retsmedicin)

Asser Hedegård Thomsen - Cand. med., Afdelingslæge, Ph.d.-studerende

Ide og behov

 • Der var et behov for at understøtte de studerendes forberedelse af fagets kerne-begreber, så holdtimerne kunne fokusere på at arbejde med cases.
 • Der var en ide om at gøre særligt svært stof lettere at forstå og repetere ved at lave videoer baseret på eksisterende Powerpoint-præsentationer.
 • Der var et ønske om at sikre de studerendes faglige niveau ved brug af video.

Løsning

 • Underviseren brugte et screencast program til at lave videoer, hvor de grundliggende begreber blev præsenteret og forklaret.
 • Videoerne tog udgangspunkt i eksisterende Powerpoint-præsentationer, hvor kombinationen af billede, bevægelse og tale bruges som underbyggende modaliteter, der aktiverer de studerendes læring.
 • Inden holdundervisningen fik de studerende små video-klip på Blackboard, som gennemgik de vigtige og særligt svære begreber, som undervisningen skulle fokusere på.
 • I holdtimerne fokuserede underviseren på et højere taksonomisk niveau, fordi forberedelsen af de grundliggende begreber var klaret out of class. Undervisningen fokuserede på at få de studerende til at anvende den viden, som de har lært i videoerne gennem konkret case-arbejde.

Take home messages

 • Upload af videoer til Blackboard inden forelæsning er en god måde at lave flipped classroom, hvor forberedelsen af begreber klares out of class, så undervisningen in class kan fokusere på at anvende videoens indhold i en læringskontekst.
 • Når underviseren er inde i sit stof, er det let at omsætte en PowerPoint til video og lave multimodal formidling ved hjælp af billede, bevægelse og tale.
 • Det er vigtigt at forberede stoffet, så formidlingen bliver flydende, og videoen kun fokuserer på at give de studerende den vigtigste information.
 • Videoer om vigtige og svære emner er gode til at forberede de studerende inden forelæsninger og eksamen, og de kan ofte genanvendes til andre hold og semestre.

Kom selv i gang

Login på Blackboard og tryk på "Enrol" for at tilmelde dig kurset

Video med underviser

Eksempel på screencast video

Mere information

 • Hachmann & Holmboe: Flipped learning - mere end bare video. København : Nyt Teknisk Forlag, 2014 (p 95-113)