Case-baseret opgaveløsning med peer feedback

Thomas Maribo, Lisa Gregersen Østergaard, Tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Ide og behov

  • Som studerende lærer man meget af at give feedback til andre studerende, og det var derfor et ønske at anvende peer feedback til udvalgte opgaver i en række af portfolio-opgaver.
  • Opgaverne skulle tage udgangspunkt i cases og derved træne de studerendes kompetencer med løsning af komplekse og virkelige patientforløb.
  • Opgaverne skulle give de studerende mulighed for at modtage formativ feedback under kurset, men bedømmelsen skulle samtidig indgå som en del af den samlede bedømmelse i kurset. 

Løsning

  • Blackboards selv- og brugervurdering/self and peer assessment blev valgt som værktøj, da dette værktøj kan håndtere fordeling og efterfølgende administration af opgaver, der bedømmes af medstuderende.
  • Der blev angivet deadlines og retningslinjer for feedback gennem retteark med kriterier for bedømmelse.
  • Undervisere kunne følge processen og gav afslutningsvis en bedømmelse af de studerendes bedømmelse af medstuderende.

Take home messages

  • Peer feedback kan give hver enkelt studerende en uddybende feedback.
  • Det afhjælper logistikken omkring peer feedback, hvis man bruger et værktøj, som er beregnet til det, f.eks. peer assessment i Blackboard.
  • Det er vigtigt at give de studerende retningslinjer for, hvordan de skal give hinanden feedback, samt planlægge og synliggøre feedbackforløbet.