Diagnostik af case-patienter, hvor studerende deltager i udvikling af aktiviteten

Tue Wenzel Kragstrup, Case-undervisning i reumatologi, Medicin

Ide og behov

  • Behov for at styrke de studerende i mønstergenkendelse af symptomer på bindevævssygdomme, så de rigtige patienter kan videregives til reumatologisk afdeling i de studerendes fremtidige virke som læge.
  • De studerende skulle kombinere og anvende deres viden om symptomer til at sammensætte og genkende sygdomsbilleder.
  • Der var et ønske om at erstatte undervisning baseret på envejskommunikation med aktiviteter, der kunne engagere de studerende.

Løsning

  • I Padlet blev af underviseren før undervisningen oprettet en liste med en lang række symptomer.
  • De studerende blev til undervisningen inddelt i grupper på 3, og hver gruppe blev tildelt en diagnose. Ud fra listen sammensatte de studerende herefter syptomer og fund, som en patient med den tildelte diagnose kan præsentere. De blev opfordret til at læse i lærebog og søge på nettet, og de måtte gerne indsætte billeder svarende til symptomer og fund. Hver gruppes case-patient blev lagt på Padlet.
  • Aktiviteten sluttede med at case-patienternes sygdom blev gættet af de studerende i fællesskab.

Take home messages

  • Når de studerende selv er med til at udvikle aktiviteten, styrkes læringen, og underviserens ressourceforbrug bliver lettet.
  • Det opleves at denne aktivitet er engagerende også for studerende, som ikke siger så meget til undervisningen.
  • Det er muligt at lade de studerende udarbejde case-patienter out-og-class, så der in-class kan frigives mere tid til anvendelse og diskussion af de oprettede cases.

Kom selv i gang

Mere information

Symptomlisten er oprettet af underviseren, og hver gruppe af studerende har lavet en case-patient.