Flipped classroom med out-of-class video og in-class case-baseret undervisning

Søren Rittig, Familie - Samfund, Institut for klinisk medicin

Ide og behov

  • Der var behov for at stoffet blev gennemgået og vigtige kernebegreber introduceret inden forelæsningen, for at forelæsningerne kunne udnyttes på et højere taksonomisk niveau.
  • Det var et ønske at flytte fokus i forelæsningen fra gennemgang af pensum til anvendelse i praksis.
  • Gennemgangen af stoffet skulle være multimodal for at kunne supplere eksisterende pensum og understøtte forskellige måder at lære på.    

Løsning

  • Før forelæsningen blev produceret 3 undervisningsvideoer med en samlet varighed på 12 minutter. Videoerne blev lagt i Blackboard via Kaltura.
  • Undervisningsvideoerne opsummerede centrale dele af pensum og forklarede kernebegreber. Til forelæsningen blev frigivet tid, som blev brug til dybere anvendelse af stoffet på specifikke cases.
  • Metoden blev evalueret af de studerende efter forelæsningen, og disse var generelt meget begejstrede. Evaluering af brugbarheden scorede 4,5 ud af 5.

Take home messages

  • Undervisningsvideoer kan give studerende overblik over pensum og kernebegreber.
  • Flipped classroom fokuserer på, at læring på lavere taksonomiske niveauer foregår før forelæsningerne, så disse kan udnyttes på højere taksonomiske niveauer til anvendelse, refleksion og diskussion.
  • Undervisningsvideoer er multimodale og understøtter derfor forskellige læringsmetoder. Desuden er de fleksible og giver studerende mulighed for gentagelse og justering af tempo.    

Kom selv i gang

Online-kursus: Brug af video

> Log på Blackboard: bb.au.dk

> Klik på kursus-linket

> Klik Enrol

Eksempler

How to measure proteinuriaNephrotic syndrome