Overblik og sammenhæng med kollaborativt begrebskort

Therese Koops Grønborg, Tematiseret valgfag: Sundhedsmål, Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse

Ide og behov

  • Behov for at skabe overblik og sammenhæng i et begrebs- og metodetungt kursus.
  • Det var ønsket at lave en øvelse, hvor de studerende kollaborativt kunne reflektere over sammenhænge i pensum.
  • Behov for en øvelse, der kunne repetere store dele af pensum før eksamen.

Løsning

  • Padlet (online, interaktiv tavle) blev valgt som værktøj, da det her er muligt for flere personer samtidig at lave forbindelseslinjer mellem tekstbokse og på den måde skabe et fælles begrebskort.
  • Øvelsen foregik in class, men underviseren lavede grupper på forhånd og oprettede til hver gruppe en Padlet med starten på begrebskortet som eksempel.
  • Under øvelsen faciliterede underviseren gruppernes diskussion og efterfølgende var der fælles opsamling.

Take home messages

  • De studerende har om øvelsen udtalt, at de synes det er en rigtig god øvelse til at skabe overblik, refleksion og forberede sig til eksamen.
  • Øvelsen egner sig godt til begrebstunge fag, og det kan anbefales at gennemføre øvelsen nogle gange i løbet af et kursus, så begrebskortet bygges op efterhånden. Dette vil understøtte, at overblik og refleksioner kan bruges undervejs i kurset.
  • Det er godt eksplicit at kommunikere til de studerende, at der ikke nødvendigvis er et rigtig svar på opgaven, og at de selv kan føje ord til en begrebs-/metodeliste, de eventuelt har fået til inspiration.