Paneldebatten i Etik og Genetik

Sara Sloth Høst og Marie Vadstrup Pedersen – studenterundervisere på Institut for Biomedicin, Health. Med støtte af Thomas G. Jensen – Institutleder for Biomedicin og kursusleder af valgfaget Gen- og stamcelleetik

Ide og behov

 • Ide om at skabe mere sammenhæng mellem det faglige stof i forelæsningerne ved at indføre holdundervisning, og inkorporere blended learning ved at out-of-class aktiviteterne er i sammenspil med in-class aktiviteterne.
 • Der er et behov for at få mere studenteraktiverende læring i undervisningen.
 • Der er et ønske om at opnå et højere refleksionsniveau hos den studerende, hvor det kognitive abstrakte læringsniveau bliver udviklet.

Løsning

 • Studenterunderviserne organiserede og udviklede holdundervisning, da det gav mulighed for at skabe bedre rammer for diskussioner af det faglige stof de studerende har fra forelæsningerne.
 • Forud for holdundervisningen udarbejdede de studerende etiske dilemmaer, som de uploader på en blog i Blackboard.
 • In class til holdundervisningen blev der taget udgangspunkt i disse etiske dilemmaer, som studenterunderviserne har udvalgt. I grupper diskuteres disse ud fra fire fagområder og dets perspektiv; lægen, genforskeren, etikeren og præsten.
 • Herefter bliver der i grupperne udpeget en repræsentant, som skal indgå i en paneldebat, hvor et etiske dilemma bliver diskuteret på tværs af fagområdernes perspektiv.
 • Slutteligt, inddrages alle studerende i diskussionen.

Take home messages

 • Studerende som producenter af indholdet for in class holdundervisningen.
 • Det skaber bedre planlægning, kommunikation, samarbejde og feedback mellem underviserne og studerende.
 • Det tvinger studerende til at reflektere, kommunikere og perspektivere etiske dilemmaer ud fra forskellige faglige