Planlægnings- og feedbackværktøjer til strukturering af vejledning

Mads Heilskov Rasmussen og Jesper Bertram Bramsen, Speciale- og laboratorievejledning på Molekylær Medicinsk Afdeling

Ide og behov

  • Som vejleder følte de ofte, at vejledningen i specialeforløbet var ustruktureret, ineffektivt og bar præg af lavt abstraktionsniveau hos den studerende.
  • Der var et ønske om at sikre en strukturering af vejledermøderne for at forbedre planlægning og feedback.
  • Der var et ønske om at opnå en bedre videnskabelig tankegang og refleksion hos den studerende, samt udvikle og højne de kognitive abstrakte læringsniveau herunder den videnskabelige empiriske tænkning.

Løsning

  • Både SciPlanner (Wiki-baseret værktøj) og Padlet blev valgt som værktøjer til at strukturere og effektivisere vejledningen mere ved at den studerende kunne dokumentere deres arbejde.
  • Værktøjerne blev valgt, da det gav vejlederen og den studerende mulighed for at arbejde på den samme platform, og dermed kunne vejlederen følge arbejdsprocessen undervejs.
  • Begge værktøjer tillod, vejlederen og den studerende i fællesskab, at opstille nogle prædefinerede rammer og kriterier for det videnskabelige projekt eller det enkelte laboratorieforsøg.
  • Med udgangspunkt i dette kunne den studerende løbende dokumentere deres videnskabelige arbejde, og de kunne opnå en videnskabelig tankegang, som kunne skabe grobund for vejledningen.

Take home messages

  • Planlægningsværktøjer skaber bedre planlægning, kommunikation, samarbejde og feedback mellem vejleder og studerende.
  • Planlægningsværktøjer tvinger studerende til at dokumentere, reflektere, evaluere og perspektivere deres videnskabelige arbejde, og derved understøtte udviklingen af den videnskabelige empiriske tænkning.
  • Dokumentationen af arbejdet og den dybere refleksion er med til at lette skrivningsprocessen relateret til specialeforløbet.