Refleksionsdagbog i praktikforløb

Ulla Bæk Lindtoft, Jeanette Lyk, Kvalitetssikring, klinisk ræsonnering og behandling, SKT

Ide og behov

  • Tidligere foregik refleksioner over praktikforløb i en efterfølgende praktikrapport, men der var et ønske om at gøre refleksionen samtidig og give mulighed for at påvirke igangværende praktikforløb på baggrund af refleksioner.
  • Man ville tilbyde de studerende bedre feedback i form af feed forward, der tilskyndede til yderligere refleksion eller opsøgning af ny viden.
  • Der var et ønske om at holde kontakt til studerende under praktikforløb og forhindre uhensigtsmæssige forløb.

Løsning

  • Blackboards dagbog/journal blev valgt som værktøj, da denne gav mulighed for at skrive personlige indlæg, strukturere indlæg og kommentere.
  • Studerende skrev dagbogsindlæg hver dag. Undervisere kommenterede en gang om ugen. Der var lavet aftale med de studerende om, at alt blev læst, men ikke alt blev kommenteret.
  • Underviser oplevede at det var muligt at påvirke praktikforløb og tilskynde refleksion frem for deskription.

Take home messages

  • Brug af dagbog kan styrke refleksion tidligt i et praktikforløb og have betydning for forløbet.
  • Dagbogskommentarer giver mulighed for feedback på tidspunkter, hvor dette normalt er svært.
  • Forventningsafstemning omkring feedback til studerende er vigtig ved brug af dagbog. Peer feedback kan overvejes.