Sammenhæng mellem teori og praksis på kurser med flere undervisere

Christina M. Stapelfeldt, Socialmedicin og rehabilitering, Folkesundhedsvidenskab

Ide og behov

  • Kurset har otte undervisere tilknyttet, og dette gav problemer med at skabe sammenhæng. De studerende oplevede gentagelser og havde svært ved at relatere de forskellige underviseres pensum til hinanden.
  • Underviseren oplevede, at de studerende endvidere havde svært ved at relatere hendes eget pensum, som primært er teoretisk, til den praktiske anvendelse.
  • Desuden var der et behov for i højere grad at motivere og aktivere de studerende.

Løsning

  • Underviseren valgte at bygge sin undervisning op med udgangspunkt i en kollegas caseundervisning, der lå tidligere i forløbet. Her afleverede de studerende i grupper rehabiliteringsplaner knyttet til en case. I forberedelsen til underviserens teoriundervisning afleverede de studerende out of class en beskrivelse af disse planer på Blackboard.
  • Underviseren lavede med udgangspunkt i de studerendes planer in class en række spørgsmål i Mentimeter, hvor de studerendes svar blev relateret til deres cases og til forelæsningen som helhed.
  • Desuden blev de studerendes svar diskuteret og kobles til statistik for området, således at de studerende kunne relatere specifikke cases til et generelt statistisk overblik.

Take home messages

  • Det skaber sammenhæng i undervisningen, når underviseren relaterer til pensum før og efter sin egen undervisning.
  • Mentimeter kan bruges til at indsamle synspunkter fra studerende in class og skabe refleksion og diskussion, hvor der ikke er entydige svar.
  • Det kan hjælpe de studerende med at forstå et teoretisk pensum at relatere til anvendelse og specifikke cases.