Større skriftlig gruppeopgave med peer feedback

Charlotte Handberg, Socialmedicin og Rehabilitering, Folkesundhedsvidenskab

Ide og behov

 • Behov for synliggørelse af rød tråd fra kursets formål og læringsmål til eksamen gennem større eksamenslignende opgave.
 • Det var ønsket at anvende peer feedback, for at styrke den faglige refleksion gennem afgivning af feedback til medstuderende, og samtidig øge den individuelle feedback, hver studerende ville modtage.
 • Feedbacken skulle være kriteriebaseret, og de studerende skulle have overblik over og kunne give skriftlig feedback inden for alle kriterier.
 • Opgaverne og feedback skulle laves i grupper.
 • Opgaver og feedback skulle deles og være tilgængeligt for alle på kurset. 

Løsning

 • Blackboards wiki blev valgt som værktøj, da der var behov for i grupper at kunne skrive direkte ind i feedbackskema og for at dele opgaver og feedback mellem alle studerende.
 • Underviseren oprettede en wiki-side til hver gruppe. På hver wiki-side indsatte undervisere et tomt skema til feedback.
 • Underviseren uploadede oplysninger til Blackboard om procedurer og grupper. Desuden blev opgaven introduceret i tilstedeværelsesundervisningen.
 • Hver gruppe uploadede sin opgaver til sin egen side og gav feedback til en anden gruppe på denne gruppes side.

Take home messages

 • De studerende kan opleve, at det skærper deres refleksion og argumentation at skulle give feedback til andre.
 • En wiki kan bruges som peer feedback-værktøj, hvis der er behov for gruppeopgaver, samt til deling af opgaver og feedback.
 • Det er vigtigt at give de studerende retningslinjer for, hvordan de skal give hinanden feedback, samt planlægge og synliggøre feedbackforløbet.