Studerende som producenter af undervisningsvideoer

Janne Saltoft Hansen, Valgfag i Medicinsk Pædagogik, Medicin

Ide og behov

  • I forbindelse med undervisning af medicinstuderende i Educational It var der et behov for en aktivitet, som kunne bruges til undervisning i de medicinske fag på bacheloruddannelsen.
  • Øvelsen skulle kunne foregå out of class og træne begreber og lærerbogsstof på et lavere taksonomisk niveau.
  • Aktiviteten skulle understøtte formidling og kommunikation, således at produktet kunne bruges til undervisning af medstuderende.

Løsning

  • Med programmet Explain Everything skulle de studerende producere en undervisningsvideo til studerende på samme niveau som dem selv. Emnet kunne være medicinsk, men de måtte også vælge andre emner.
  • De studerende producerede i grupper først en drejebog med overskrift, beskrivelse af kernebegreber og relationer mellem dem, læringsmål og manuskript. Hermed kom den studerende til aktivt at arbejde med en strukturering af stoffet og til at reflektere over formidlingen. De brugte en undervisningstime in class på opstart. Efterfølgende brugte de ca. en time på produktion af videoen.
  • Videoerne blev uploadet i en blog på Blackboard, så de kunne ses af alle.
  • Underviseren gav feedback, men peer feedback kan med fordel anvendes.

Take home messages

  • Explain Everything kan downloades gratis til flere platforme, men det kan være en udfordring, hvis den studerende ikke har en af disse platforme. Bed de studerende om at downloade i god tid før aktiviteten.
  • Aktiviteten kan være fremmed for de studerende, så det er vigtigt at tydeliggøre hvilke læringsmål, der opfyldes.
  • Lad de studerende lave videoer om forskellige emner, så de efterfølgende kan bruge videoerne aktivt til f.eks. repetition.