Team-based learning (TBL) med problemløsning af patient-case

Zara Ann Stokholm, Læge, PhD

Ide og behov

  • Der var behov for at aktivere studerende på store forelæsningshold (ca. 100 studerende eller derover)
  • Der var et ønske om at lave "flipped classroom", hvor de studerende laver forberedelsen hjemmefra, så forelæsningen fokuserer på problemløsning og diskussionen af konkrete cases.
  • Opgaverne skulle give de studerende mulighed for at dele viden og diskutere begrundelser for deres svar.

Løsning

  • De studerende bliver i forelæsningen inddelt i teams af 6-7 personer, der arbejder sammen om opgaverne i lektionen.
  • Før forelæsningen forbereder de studerende dagens nøgle-tekster, som de får en paratheds-quiz til i begyndelsen af forelæsningen. Quizzen besvares først individuelt (10 min) og dernæst som fællesopgave i deres teams (15 min). Underviseren samler op på testen og inddrager den i sin forelæsning om dagens emne (30 min).
  • I lektionens hoveddel arbejder de etablerede teams videre med en konkret patient-case, hvor de skal anvende det faglige stof, og deres besvarelser fremlægges og sammenlignes in plenum (60 min).
  • Lektionen afrundes med en opsamling, refleksions-øvelse og spørgsmål fra studerende (20 min).

Take home messages

  • Team-based learning er en lærerstyret aktivitet, hvor brugen af teams gør det muligt at få aktiveret studerende på store forelæsningshold (ca. 100 studerende eller mere) og afprøve deres viden gennem konkret problemløsning.
  • Team-based learning aktiverer de studerende gennem indbyrdes vidensdeling og diskussion af det faglige stof.
  • Arbejdet med konkrete patient-cases gør viden relevant for de studerende, og underviseren fungerer i højere grad som facilitator og rådgivende ekspert i stedet for forelæser.