10+ minutter

Forslag til hvad du kan overveje og hvad du kan gøre, hvis du har mere end 10 minutter til at give feedback.

Skab tid til feedback

Der skal sættes tid af til at give den medicinstuderende feedback i løbet af dagen - og til selv at få feedback fra både den studerende og fra egen uddannelseslærer.

 

Når Søren Prins, praktiserende læge, Midtbylægerne, Silkeborg, har medicinstuderende i klinikophold sætter han eller den læge, der er den medicinstuderendes tutor, en halv time af til feedback. Hver dag.

‘Det skal prioriteres,’ fortæller han. Den halve time giver mulighed for at afklare spørgsmål og give feedback, som lukker det vidensgab Nicols beskriver i sine 7 principper for god feedback 1.

Feedback skal trænes

Søren Prins fortsætter: ‘- Og feedback skal trænes. For at jeg kan blive god til det, spørger jeg også de studerende og min uddannelseslæger’. Det er altså ‘institutionen’ Midtbylægerne i Silkeborg, som tager det at skabe en god feedbackkultur på sig. Lægerne giver de medicinstuderende feedback og modtager feedback fra de studerende. Det er med til at skabe et respektfuldt læringsmijø, hvor både den undervisende læge og den studerende kan nå at tilpasse niveau og forventninger til, hvad og hvor meget den studerende kan lære i sit klinikophold 2.

Litteratur

1. Nicol DJ, Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education. 2006;31(2):199-218. search.ebscohost.com/login.aspx.

2. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. search.ebscohost.com/login.aspx

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Det var interessant, vil du holde et oplæg?

Positiv feedback giver selvtillid, og en opfordring til fx at holde et oplæg indeholder mange muligheder for feedback og læring.

 

 ‘Det var vældigt interessant… Gode tanker, du gør dig om det... Det skal du fortælle de andre om! Vil du ikke holde et oplæg om det?’ Når Jesper Stentoft, overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, opfordrer en medicinstuderende til at holde et oplæg, så ved han godt, at det er noget, der virkeligt kan rykke den studerendes selvfølelse et par trin opad.

Præsentation med mange fordele

Jesper Stentoft motiverer til, at de studerende fortsætter deres egne selvstændige undersøgelser og deler dem med deres medstuderende. Et sådant oplæg kan altså være med til at kommunikere hvilke mål de studerende kan sætte, være med til at fastholde og vedligeholde den studerendes viden om et særligt emne, give mulighed for både peer-feedback og feedback efter oplægget og understøtte den studerendes motivation for fortsat at søge og dele læring, selv. 1,2

5+5+5

Oplægget kan evt. holdes som et 5+5+5-oplæg, som Ann Margrethe Rønholt, Afdelingslæge på Børn og Unge-klinikken, Regionshospital Viborg, har udviklet det. Her får den studerende 5 minutter og 5 slides til at præsentere et emne ved fx en morgenkonference. Umiddelbart efter konferencen får den studerende 5 minutters feedback efter fastsatte kriterier.

Se øvelsen og skemaet til feedbacken her

Litteratur

1. Skeff KM. Enhancing teaching effectiveness and vitality in the ambulatory setting. Journal of General Internal Medicine. 1988;3(S1):S26-S33.

2. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. search.ebscohost.com/login.aspx.

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Når det er nødvendigt at udsætte feedback

Travlhed kan betyde, at feedback må udsættes til senere. Men selvom det ikke er optimalt, kan det have en fordel.

 

Feedback skal helst gives så tæt som muligt på læringssituationen. Så kan både feedbackmodtageren og feedbackgiveren huske, præcist hvad der skete, og hvordan det føltes.

Vent til der er ro

Men nogle gange kan det være nødvendigt at udsætte feedback til et tidspunkt, hvor man ‘har lidt ro omkring feedbacksituationen’, som Jane Agergaard, 1. reservelæge, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, forklarer.

Formativ feedback, som anviser nye muligheder, der kan gøre den medicinstuderende bedre med det samme, bør foretages så tæt som muligt på læringssituationen, for at den studerende og klinikken kan nå at få gavn af den korrigerede adfærd eller teknik. Summativ feedback, der opsamler hvad og hvordan det er gået, skal senest gives, når den medicinstuderende afslutter og evaluerer sit klinikophold 1.

Underviseren får tid til at reflektere

Den udsatte feedback har dog den fordel, ‘at så har man også haft tid til at reflektere over og give en ordentlig og grundig feedback’ afslutter Jane Agergaard.

Litteratur

1. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=82671541&site=ehost-live.

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Opbygning af feedbackkultur

En god feedbackkultur kræver, at afdelingens uddannelseskultur og organisation understøtter, forventer og etablerer feedback på mange niveauer og på mange måder.

 

Feedbacks achilleshæl viser sig i det øjeblik, den enkelte læge, som giver god og effektiv feedback, af den ene eller anden grund holder op med at gøre det. En god feedbackkultur er ikke udelukkende den enkelte undervisers ansvar, men hele institutionens ansvar.

Vi arbejder på et undervisningshospital

‘Afdelingens personale, altså læger, sygeplejersker osv, skal være med på, at det er et undervisninghospital’, siger Claus Möger, uddannelsesansvarlig overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Derfor skal det være en del af enhver undervisers dagligdag at give og få feedback. Milan argumenterer for i 1 at feedback implementeres på fakultetsniveau:

Faculty, trainees, learners, peers, superiors, teachers...

‘Faculty should be required to provide feedback to trainees and they should also expect to receive feedback from learners, peers and their superiors on their performance as teachers. The institution should develop a process for monitoring the feedback process in individual courses/rotations. Videotaping feedback sessions and/or peer observation with debriefing can be very useful techniques that should be implemented at an institutional level. Trainees should be oriented to the expectations of regular feedback at the institution and strongly encouraged to be proactive in asking for feedback’ 2.

Litteratur

1. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=82671541&site=ehost-live.

2. Milan FB, Dyche L, Fletcher J. "How am I doing?" teaching medical students to elicit feedback during their clerkships. Med Teach. 2011;33(11):904-910.

 

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Feedback forever

‘Som læge holder man aldrig op med at have brug for feedback!’

 

Sådan siger Anne Braae Olesen, overlæge på dermatologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, og selvom afdelingen ikke har en systematik i forhold til at give og modtage feedback, så har hun og hendes kolleger alligevel ofte samtaler, hvor de søger hinandens feedback.

Feedback som videreuddannelse

Der skal være kultur for både at efterspørge og give feedback, for, som Anne Braae Olesen siger: ‘Når man øver sig, bliver man også bedre selv.’ Man kan fx afholde workshops med mulighed for feedback-træning eller lave aftaler om, at man to og to er hinandens feedback-partnere og observatører i forbindelse med feedback-situationer med medicinstuderende. En sådan feedback-feedback kan - ligesom alle andre feedbacksituationer - begynde med at bede feedbackmodtageren selv reflektere over kriterierne for feedbacken 1.

Appen ‘Vejledning’ fra Videreuddannelsesregion Nord anbefaler disse fem spørgsmål som struktur for feedback i læringssituationer:

 1. Hvordan var det?
 2. Hvad lykkedes du med?
 3. Hvad var svært?
 4. Hvad vil du gøre anderledes?
 5. Hvad tager du med fra situationen?

Find den gratis app ‘Vejledning’ på smartphone eller tablet. Gå til ‘Supervision’, ‘Feedback i læringssituationer’.

Litteratur

1. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=82671541&site=ehost-live.

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

7 feedbackspørgsmål (Feedbackguidens postkort)

poster_front

Feedbackguidens egne feedback-kort kan bruges til at igangsætte en feedback-samtale.

Der er mange måder at give feedback på, og feedbackguiden har valgt disse seks feedbackspørgsmål, for at tage udgangspunkt i feedbacksituationen, som den ofte ser ud i en travl hverdag i klinikken.

Før læringssituationen

 • Hvad vil du gerne have feedback på?..........
 • Hvilke læringsmål har du?..........

Efter læringssituationen

 • Hvordan gik det?..........
 • Jeg oplevede at du………., og det var godt fordi ……….
 • Jeg oplevede også at du ………., og det bekymrer mig fordi ……….
 • Hvad vil du selv foreslå at du gør anderledes næste gang?..........
 • Jeg foreslår at du……….

Er du undervisende læge med medicinstuderende i klinikophold og ansat i Region Midtjylland, kan du bestille postkortene via kontaktadressen, så længe lager haves.

Postkortene finder du her

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

7 principper for god feedback

Nicol fremhæver syv principper, der alle er med til at udvikle selv-regulering i læringssituationen:

God feedbackpraksis

 1. tydeliggør hvad en god præstation er (mål, kriterier, standarder).
 2. støtter udviklingen af refleksion og selvvurdering.
 3. giver de studerende feedback af høj kvalitet, som gør dem i stand til selvrettelse.
 4. giver mulighed for elev-til-elev og elev-lærer dialog om feedbacken.
 5. styrker de studerendes motivation og tro på sig selv.
 6. giver mulighed for, at de studerende kan handle på feedbacken.
 7. skaffer information om de studerendes læring, som kan bruges i udarbejdelse af undervisningen1

Se alle principperne bragt i anvendelse i eksemplet her (link til Tværfaglig peer-feedback)

Litteratur

1. Nicol DJ, Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education. 2006;31(2):199-218. search.ebscohost.com/login.aspx.

 

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

12 tips til effektiv feedback i klinikken

 1. ‘Etablér et respektfuldt læringsmiljø.
 2. Kommunikér mål og emner for feedbacken.
 3. Basér feedbacken på direkte observationer.
 4. oretag feedbacken i tide og reglemæssig.
 5. Begynd feedbacksessionen med den studerendes egenvurdering.
 6. Understøt og korriger observeret adfærd.
 7. Brug præcist, neutralt sprog for at fokusere på handlingen.
 8. Bekræft den studerendes forståelse af feedbacken og faciliter den studerendes accept af situationen.
 9. Konkludér med en handlingsplan.
 10. Reflektér over dine egne feedbackevner.
 11. Skab muligheder for personaleudvikling indenfor feedback.
 12. Gør feedback til en del af institutionskulturen.’1

Litteratur

1. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. search.ebscohost.com/login.aspx.

 

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE