2-10 minutter

Forslag til hvad du kan overveje og hvordan du kan gøre, hvis du har mellem 2 og 10 minutter til at give feedback.

Hvad vil du lære i dag?

Den medicinstuderende kan få nogle rigtigt lange dage, hvis vedkommende oplever at være ‘på slæb’.

 

‘A feedback session should be viewed as a two-way conversation in which the learner plays an important role in assessing his/her own performance,’ skriver Ramani om effektiv feedback i klinikken 1.

Hvad vil du gerne lære i dag

Samtalen om mål og emner for feedback og læring kan fx indledes med det korte spørgsmål: ‘Hvad vil du gerne lære i dag?’ Sådan spørger Freja Ive Fontain, reservelæge på Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, ofte, når hun har medicinstuderende i klinik.

Tillid påvirker feedbackens effekt

‘Jeg kan selv huske, fra jeg var studerende, at dagene var rigtigt lange, hvis den læge jeg gik med ikke snakkede med mig eller ikke virkede positiv. Så følte man sig lidt 'på slæb' og til besvær.' En situation, der kan undgåes ved at give tydeligt udtryk for, at man som underviser faktisk gerne vil have den studerende med.

Et godt læringsmiljø, der udspringer af tillid og respekt, er afgørende for, om dagens forskellige feedbackformer har effekt:

‘The learning climate should promote the concept that the teacher and learner are working together to help the learner achieve the expected outcomes, with an expectation that teachers will observe performance and give feedback regularly in an atmosphere of mutual trust and respect’ 1.

Litteratur

1. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. search.ebscohost.com/login.aspx.

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Sammenhæng mellem mål og feedback

Samtaler og observationer danner baggrund for feedback, som støtter den studerende i at nå både egne og semesterets mål

Krista Dybtved Kjærgaard, reservelæge, Nyremedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, fortæller herover om, hvordan hun spørger ind til, hvad den studerende selv synes er svært.

Flere mål - flere muligheder

Dermed faciliterer Krista Dybtved Kjærgaard den studerendes selv-vurdering1 og hun får samtidigt tydeliggjort områder, den studerende selv skal fortsætte sin egen læring inden for 2, 3.

Hvad var svært?

Det enkle spørgsmål ‘hvad var svært for dig?’ åbner altså for en række af muligheder for god feedback. Appen ‘Vejledning’ fra Videreuddannelsesregion Nord anbefaler disse fem spørgsmål som struktur for feedback i læringssituationer:

 1. Hvordan var det?
 2. Hvad lykkedes du med?
 3. Hvad var svært?
 4. Hvad vil du gøre anderledes?
 5. Hvad tager du med fra situationen?

Find den gratis app ‘Vejledning’ på smartphone eller tablet. Gå til ‘Supervision’, ‘Feedback i læringssituationer’.

Litteratur

1. Nicol DJ, Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education. 2006;31(2):199-218.http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=20219070&site=ehost-live.

2. Ramani S, Leinster S. AMEE guide no. 34: Teaching in the clinical environment. Med Teach. 2008;30(4):347-364. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=32747010&site=ehost-live.

3. Skeff KM. Enhancing teaching effectiveness and vitality in the ambulatory setting. Journal of General Internal Medicine. 1988;3(S1):S26-S33.

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Brug EPJ-kladden til feedback

EPJ’en har en kladdefunktion, som bruges til øvelse og skriftlig feedback.

Jesper Stentoft, overlæge på Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og undervisende professor på medicinuddannelsens første semester, anbefaler, at kladdefunktionen bruges til at komme hurtigt i gang med at skrive journal. 

De studerende skal nemlig allerede fra første klinikophold tilegne sig det særlige og præcise sprog, der anvendes i en journal.

Øvelsen

 1. De studerende optager journal, gerne parvis.
 2. De skriver EPJ’en som kladde (brug afkrydsningsfunktionen).
 3. Kladden videresendes til en læge, som kan korrigere og give feedback i kladdeversionen eller pr. mail, når vedkommende har tid enten senere på dagen eller aftenen.

Det er lægens korrigerede version, der gemmes som den endelige version i EPJ, men de studerende ved, at deres udkast er betydende - og de gør sig derfor stor umage med at give mindst mulig grund til korrektioner.

Skriftlig feedback

Hæmatologisk Afdeling R møder de studerende i deres aller første klinikophold, så der er som regel en del at korrigere og mange gode muligheder for skriftlig feedback. Metoden er effektiv og er i overensstemmelse med, hvordan de studerende er vant til at modtage feedback, fx i gymnasiet.

EPJ-kladde-øvelsens feedback er altså med til at give en konkret viden om, hvordan man skriver en EPJ 1, og støtter således den medicinstuderende i at opfylde klinikopholdets og semesterets læringsmål 2,3.

Litteratur

1. Nicol DJ, Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education. 2006;31(2):199-218. search.ebscohost.com/login.aspx.

2. Ramani S, Leinster S. AMEE guide no. 34: Teaching in the clinical environment. Med Teach. 2008;30(4):347-364. search.ebscohost.com/login.aspx.

3. Skeff KM. Enhancing teaching effectiveness and vitality in the ambulatory setting. Journal of General Internal Medicine. 1988;3(S1):S26-S33.

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Lyt lidt længere end du tror

Stilhed kan invitere den usikre medicinstuderende til at deltage.

 

Et godt læringsmiljø styrker muligheden for, at den medicinstuderende får mest muligt ud af feedbacken 1. Etableringen af det gode læringsmiljø inkluderer alt fra den organisatoriske planlægning af rotationen til feedbackgiverens måde at kommunikere på.

Men nogle gange kan det være gavnligt slet ikke at sige noget, men bare lytte lidt længere, end man ellers synes, det normalt ville forekomme naturligt.

Lyt lidt for længe

At ‘lytte lidt for længe’ er en metode, Anne Braae Olesen, overlæge på Dermatologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital, anvender, når hun gerne vil have den studerende til selv at fortælle.

Det gælder særligt hvis den studerende er lidt usikker enten i forhold til selvrefleksion eller har udfordringer af mere teknisk karakter. I sådanne situationer kan det være afgørende at støtte den studerende i, at de ord og den måde, den studerende selv udtrykker sig på, er god nok.

Støt den studerende i at være god nok

Den studerendes eget selvværd er afgørende for motivationen, og både selvværd og motivation påvirker, hvordan feedback modtages og den studerendes engagement i forhold til selv at deltage i sin læringsproces  2.

Litteratur

1. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=82671541&site=ehost-live.

2. Nicol DJ, Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education. 2006;31(2):199-218. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=20219070&site=ehost-live.

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Åbne spørgsmål eller røde streger

Den bedste læring og feedback kan man give, når man har tid til at tilrettelægge og observere i et længere forløb.

 

‘Det starter med forberedelsen’ fortæller Claus Möger, uddannelsesansvarlig overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Forberedelsen består i at sætte sig ind i, hvilket semester de medicinstuderende er på, om de kommer i et kort ophold eller er på afdelingen i et længere forløb, og så at kende deres læreplan og formål med opholdet i afdelingen. Ellers kan man ikke sætte relevante kriterier før læringssituationen.

Spørg åbent og få gode svar

Efter en læringssituation er det vigtigt at være konkret. Man kan fx stille åbne spørgsmål, der faciliterer den studerendes egen refleksion 1, ‘og så får man altid et godt svar’, fortæller Claus Möger.

Faktuelle fejl skal bare rettes

Til faktuelle fejl, som ikke er til diskussion, er der dog ikke grund til at stille åbne spørgsmål. Her kan man være helt konkret i udtrykket om, at ‘sådan vil vi gerne have det! Nærmest som en gammel skolemester, med rød streg under’, fortsætter Claus Möger og sætter et imaginært punktum i bordet med sin kuglepen. 2

Litteratur

1. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. search.ebscohost.com/login.aspx.

2. Watling C, Driessen E, van der Vleuten C,P.M., Vanstone M, Lingard L. Understanding responses to feedback: The potential and limitations of regulatory focus theory. Med Educ. 2012;46(6):593-603 11p. search.ebscohost.com/login.aspx

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Opfølgning på feedback

Fasthold den medicinstuderendes progression og refleksion ved at spørge

At spørge til og vise interesse for den medicinstuderendes læring understøtter den fortsatte selvrefleksion og vedkommendes overvejelser omkring effekten af læring og feedback. Det giver den studerende selvtillid og motivation og inviterer vedkommende til dialog med medstuderende og undervisere 1.

Hvordan er det gået siden sidst?

Spørgsmålet ‘har du undersøgt nogle børn siden sidst?’ som Thomas Balslev, overlæge og klinisk lektor på Afdelingen for Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, stiller den medicinstuderende, er et enkelt spørgsmål, som ikke behøver have et langt svar: For ‘ja, det har hun faktisk, og det gik rigtigt godt,’ fortæller Thomas Balslev.

Litteratur

1. Nicol DJ, Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education. 2006;31(2):199-218. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=20219070&site=ehost-live.

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Feedback umiddelbart efter praksis


Det optimale er at give feedback lige efter læringssituationen

 

Den formative del af feedback, altså den feedback, der ‘former’ læringen fremadrettet, er en væsentlig del af feedback-processen. Skal den medicinstuderende i forholdsvis korte klinikophold have mulighed for at anvende en given feedback, skal den gives hurtigst muligt efter læringssituationen.

En anden fordel ved at give feedback umiddelbart efter læringssituationen er den, som Marianne Glavind-Kristensen, overlæge ved Afdeling for Kvindesygdomme og fødsler, Aarhus Univsersitetshospital, her fortæller om:

Umiddelbart efter er optimalt

‘Optimalt set prøver jeg at give dem feedback umiddelbart efter (...). Det gør, at de selv kan sætte responsen i direkte relation til det, de lige har været igennem.‘ Men der kan have været et tidspres, der gør det umuligt, og så må feedbacken udsættes til senere.

Men, som Marianne Glavind-Kristensen fortsætter: ‘Så bliver det bare tit så udvisket, hvad de lige præcis stod i, og de ting, de selv har tænkt over, er måske trådt lidt i baggrunden af nogle andre ting’.

Det kan være for sent

Et argument, der støttes af Ramani, selvom feedback lidt senere på dagen eller en enkelt dag efter stadig kan kaldes at være tættest muligt på situationen. Hvad Ramani med Perrera opponerer imod, er, at feedbacken samles og først gives mod klinikopholdets afslutning: ‘If feedback is not given until the very end of the experience, the learner will not have an opportunity to remediate the behaviour during the course/rotation.’1 i 2.

Litteratur

1. Perera J, Lee N, Win K, Perera J, Wijesuriya L. Formative feedback to students: The mismatch between faculty perceptions and student expectations. Med Teach. 2008;30(4):395-399. http://www-tandfonline-com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/doi/abs/10.1080/01421590801949966.

2. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=82671541&site=ehost-live.

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

Mind hinanden om feedback

Man skal minde hinanden om at gøre det!

 

‘Jeg tror, vi er nogenlunde fornuftige til det’, siger Carsten Behr-Rasmussen, reservelæge, Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. Feedback er noget, man skal huske  hinanden på, og plakater på væggen gør det ikke alene.

Mind hinanden om det

‘Nogen gange har man ikke tid til at skitsere tingene op før - og så må man tage det lidt hen ad vejen…’ Når tiden er knap, kan den gode feedbackkultur blive skubbet i baggrunden. Her kan det være vigtigt, at man taler om at huske at give feedback og om måder at give feedback på med sine kolleger: ‘Det kræver, at man minder hinanden om det’, fortsætter Carsten Behr-Rasmussen.

3 spørgsmål

Når der er travlt, kan Hatties tre grundlæggende feedbackspørgsmål være en kort vej til bedre feedback:

 1. Hvor skal jeg hen? Hvad er mine mål?
 2. Hvordan kommer jeg derhen? Hvilken udvikling har jeg gjort i retning af mine mål?
 3. Hvor skal jeg hen herefter? Hvad er det næste jeg har brug for at gøre, for at udvikle mig bedre?1

Læs kort om spørgsmålene her (link til 3 feedbackspørgsmål)

7 principper

Er der brug for en mere overordnet ændring af afdelingens feedbackpraksis, så kan Nicol’s 7 principper for god feedback være anvendelig. Læs mere her (link til 7 osv..) 2

12 tips

Vil du læse Ramani’s 12 tips om feedback, der omfatter tips til både studerende, underviser og fakultet, så kan du se dem her (link til 12 tips...)3

Litteratur

1. Hattie J. Visible learning for teachers : Maximizing impact on learning. Abingdon: Routledge; 2012:269.

2. Nicol DJ, Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education. 2006;31(2):199-218. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=20219070&site=ehost-live. doi: 10.1080/03075070600572090.

3. Ramani S, Krackov SK. Twelve tips for giving feedback effectively in the clinical environment. Med Teach. 2012;34(10):787-791. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=82671541&site=ehost-live.

 

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE

5 feedbackspørgsmål (App'en vejledning)

App’en ‘Vejledning’ fra Videreuddannelsesregion Nord har disse fem forslag til indledende spørgsmål, som den studerende skal svare på: 

 1. Hvordan var det?
 2. Hvad lykkedes du med?
 3. Hvad var svært?
 4. Hvad vil du gøre anderledes?
 5. Hvad tager du med fra situationen?

Find den gratis app ‘Vejledning’ i din smartphones App-butik.

Vælg ‘Supervision’ og derefter ‘Feedback i læringssituationer’.

 

FEEDBACK ER ALT DET DU GIVER TIL DINE STUDERENDE FOR AT GØRE DEM BEDRE