Inspirationskatalog

God undervisning og gode uddannelser er blandt andet kendetegnet ved pædagogisk variation.

Dette inspirationskatalog rummer en variation af pædagogiske praksisser, værktøjer og studieaktiviteter. Kataloget er tænkt som et startskud – og ikke en udtømmende facitliste – til undervisere og kursusledere på Health, der er i gang med at designe og redesigne kurser.

Kataloget er valgt struktureret ud fra alignment-modellens tre elementer: Læringsmål, Studieaktiviteter og Udprøvning, så sammenhængen mellem disse ikke går tabt. Dog er der givet mest vægt til studieaktiviteter for at vise kompleksiteten og valgmulighederne når det drejer sig om pædagogisk variation.

Fokus på studieaktiviteter er også valgt for at understøtte pædagogiske principper om aktiverende undervisning, aktiv læring, selvstændighed og læring ved hjælp af digitale værktøjer. Derfor indeholder inspirationskatalogen en række aktiviteter, som inkluderer studerendes udarbejdelse af digitale studieprodukter såvel in-class som out-of-class. Men der er også eksempler på aktiviteter, der kun kræver en tavle og et kridt.

Vi har inkluderet mange eksempler ud fra et ønske om ikke at begrænse underviseres og kursuslederes idérigdom. Samtidig har vi udvalgt eksempler, som CESU vil kunne indgå i dialog om og understøtte implementeringen af.

Inspirationskataloget skal dog først og fremmest tjene som et anvendelsesorienteret materiale, der kan give undervisere og kursusledere mod på og lyst til at videreudvikle undervisningen og uddannelserne på Health.

God fornøjelse.