Korte aktiviteter i forelæsningen

Disse aktiviteter har alle til formål at øge de studerendes læring og forståelse af et fagligt stof ved skabe sammenhæng mellem den viden, som de studerende allerede har, og den nye viden, som forelæsningen præsenterer. Aktiviteten Vejviser desuden et princip, der skaber sammenhæng ved at organisere stoffet i en genkendelig fortælling eller et overskueligt diagram med centrale pointer.

Tænk-par-del / Summemøde *

En 5-10 min øvelse/aktivitet, som både kan skabe refleksion og debat. Underviser præsenterer de studerende for et dilemma/problem/spørgsmål. De studerende reflekterer individuelt over deres eget svar/løsningsforslag i et minut, hvorefter de diskuterer deres svar parvist og skriver deres svar ned. Underviser arrangerer en opsamlingsform, hvor forslag diskuteres i plenum eller i grupper á 4-6 studerende.

Øvelsen kan understøttes med f.eks. Padlet, Mindmeister eller Mentimeter.

One-Minute-Paper *

En 1-2 minutters øvelse, refleksionspause eller opsamling, der kan være særlig effektiv i forbindelse med længere PowerPoint præsentationer i forbindelse med forelæsninger. Underviser indlægger med 10-15 minutters mellemrum en kort One-Minute-Paper øvelse, hvor de studerende får lejlighed til at svare på et konkret spørgsmål eller notere sig de væsentlige pointer fra undervisningen, så man understøtter dybdelæring.

De studerende får lidt tid til at gennemlæse, det de har skrevet, og skabe overblik over deres tanker. Underviser kan evt. lave en kort opsamling for derefter at bygge videre på emnet.

Vejviser *

En forelæser kan vælge i starten af sin forelæsning at give de studerende en vejviser. En vejviser er et hurtigt overblik over det centrale indhold i det stof, der skal formidles. Vejviseren skal organisere stoffet og helst tage udgangspunkt i hvad de studerende ved. En vejviser er ikke en specifik undervisningsteknik så som at skrive sine lektionsmål op på tavlen eller skrive op, hvortil man er nået i sin stofgennemgang. Vejviseren er snarere et princip, der kan tage flere former herunder nogle af de i kogebogen nævnte og relaterede undervisningsteknikker: Begrebskort, diagram, narrativ, videoclip etc.

Vejviseren kan også være en analogi så som: ”Jeg vil i dag fortælle om, hvorfor læring ikke bør forstås som en tankpassermetafor, hvor underviseren hælder benzin på de studerendes motorer”.

En vejviser bør give de studerende:

 1. Opmærksomhed på hvad der er vigtigst i dagens lektion.
 2. Hvilke sammenhænge der er mellem de ideer der vil blive præsenteret.
 3. Aktivering af hvad, studerende allerede ved om emnet.

I løbet af forelæsningen kan underviseren referere til vejviseren eksempelvis: ”Vi har nu diskuteret, at universitetsunderviseren tidligere så sig som én, der gennemgik en masse svært stof, jo mere desto bedre, og som så at sige hældte høj oktan benzin på de studerende. I dag bør underviseren give de studerende redskaber til selv at udvinde råstoffer til at drive deres læring fremad. ”

Og for at bruge et par analogier:

 1. Lektionsmålene siger hvad vores rejsemål er, mens vejviseren forbereder os på rejsen ved at advare om farer eller seværdigheder undervejs.
 2. Hvis forelæsningen er det måltid man skal til at spise, så er lektionsmålene et menukort med anvisning om der skal bruges pinde, ske eller gaffel. Og så er vejviseren kokken, der fortæller gæsterne, hvad de skal lægge særligt mærke til ved måltidet.

Forberedelser

Underviseren kan:

 1. På tavlen tegne et diagram som indeholde lektionens centrale faglige relationer eksempelvis et flowdiagram eller andet diagram indfange processen, der beskrives i forelæsningen eller:
 2. Fortælle en kort historie om stoffet eksempelvis ”Kekulé, den tyske kemiker der opdagede benzenstrukturen, drømte i 1865 om atomer, der dansede rund om hinanden og senere om en slange (af atomer) der spiste sin egen hale… ” eller:
 3. Give analogi. Eksempelvis: ”Cellen er som en by, hvor varer køres ind og ud… ”.
 4. Begrebsmæssig distinktion: ”Læring har indtil nu handlet om hvad den studerende lærer, men det skal fra nu af handle om de processer hvorunder den studerende lærer… ”

Materialer

 • Tavle + kridt.
 • Et illustrativt billede eller diagram, der formidler den vejviser, som forelæsningen er bygget op omkring.
 • En gennemtænkt analogi eller historie, som bliver gennemgående for lektionen eller måske hele kurset.

Pædagogisk fif

En vejviser egner sig godt til in-class undervisning, hvor underviseren via et diagram tegnet på tavlen giver et hurtigt overblik på 5 minutter over det centrale ved dagens tema. Og hvis det er for svært at tegne det centrale ved stoffet, så kan underviseren lave et diagram over sin hovedpointe i forelæsningen.