Programmer og værktøjer

Rækken af digitale programmer og værktøjer, der kan bruges for at understøtte aktiviteter in- og out-of-class er uendelig. Værktøjerne har alle forskellige egenskaber og understøtter forskellige læringsmetoder. Når der vælges værktøj, er det derfor vigtigt at basere sit valg på læringsmål og den planlagte aktivitetstype. (Bower, 2008)

Identificer dine behov

Overvej følgende trin ved valg af værktøj

  1. Identificer læringsmål.
  2. Postuler passende aktiviteter, der opfylder målene.
  3. Definer hvilke egenskaber et værktøj skal besidde, for at aktiviteterne kan udføres. 
    Eksempelvis kan overvejes, om værktøjet skal understøtte samarbejde, refleksion, problemløsning, debat, strukturering af information, bedømmelse og/eller synkron læring.

Vælg et værktøj

Når et værktøjs nødvendige egenskaber er defineret eksplicit, kan dette matches med værktøjers faktiske egenskaber.

Se mere her om de mest almindelige værktøjer brugt i educational it på Health.