Adobe Connect

Adobe Connect er et videokonferencesoftware, som gør det muligt at afholde webinars (sammensat af: ”Web baseret seminar”). Du kan bruge programmet til præsentation, forelæsning, workshop eller seminar over internettet med mulighed for videoopkald mellem mange personer, skærmdeling, dokumentdeling, whiteboardfunktion, overskueligt deltageroversigt og meget mere.

Adobe Connect gør det muligt at undervise studerende, som er spredt ud i hele landet. Det kan eksempelvis være, når de studerende er på praktikophold og stadig skal modtage undervisning på universitetet. Her kan der spares en masse transportomkostninger ved at holde et webinar i stedet. Programmet gør det også nemmere for studerende at modtage undervisning fra lektorer, som til dagligt sidder på andre universiteter rundt omkring i verden (se nedenstående Videoeksempel med Klara Bolander Laksov).

Værktøjet har mange funktioner, som understøtter aktiverende undervisning. De studerende kan eksempelvis ”række hånden op” med et tryk på en knap eller stille spørgsmål til forelæser løbende i et chatfelt. Muligheden for interaktion mellem underviser og studerende er med til at gøre de webbaserede forelæsninger til et alternativ til den fysiske udgave. Det er også et godt værktøj for de studerende ved gruppearbejde, hvor en eller flere af deltagerne ikke kan være fysisk tilstede.

Ved brug af Adobe Connect til undervisning bør du have en person, som kender programmet til at stå for det tekniske. Der kan opstå mange uønskede scenarier, når mange personer er samlet i ét møde. Teknikeren har eksempelvis mulighed for at slukke for deltageres mikrofoner, finde relevante spørgsmål i chatten og hurtigt træde til, hvis noget uventet skulle opstå.

Det er en god idé at forventningsafstemme med mødets deltagere og opstille nogle klare regler for mødet inden, det går i gang. Særligt hvis det er første gang, Adobe Connect tages i brug. Det kan eksempelvis være, hvordan dialogen kommer til at foregå; hvem som introducerer; hvornår i præsentationen, at der åbnes op for dialog; skal dialogen være verbal eller skriftlig; hvornår må deltagere tænde deres kamera eller mikrofon osv.

Adobe Connect er kompatibelt med mange andre digitale læringsværktøjer, da det faciliterer den overordnede kontakt og skærmdeling. Du kan eksempelvis benytte Mentimeter for at teste de studerendes forståelse under din webbaserede forelæsning (se Mentimeters manual).

Programmet er let anvendeligt, da det kun er personen, som har oprettet forelæsningen/mødet, som skal downloade programmet. Deltagere behøver blot et internetlink for at kunne være med. Det er gratis at benytte den fulde version af Adobe Connect, hvis du er medarbejder eller studerende på Aarhus Universitet (se Opret bruger & første møde til højre).

Videoeksempel med Klara Bolander Laksov

Andre værktøjer: