Vejledning


Log på DeiC

  1. Gå til c.deic.dk
  2. Vælg "Aarhus Universitet"
  3. Log in med WAYF

Opret møde

  1. Klik på "Create" i højre hjørne
  2. Vælg de ønskede indstillinger for mødet
  3. Klik "Finish"
  4. Del evt. det markerede URL-link på mail
  5. Klik på "Enter meeting room" 
    I visningen ændres "Access" til, at man kan dele sit møde blot ved at sende et URL-link til deltagerne. Det er den nemmeste måde at dele sit møde på. Dette mindsker imidlertidigt også sikkerheden, da alle med linket kan deltage. Man kan vælge at tilføje et password for større sikkerhed.